TENSIONER PULLEY

Tên sản phẩm/ Product name:Tensioner Pulley

Vật liệu/ Material: POM (Đen/ Black)

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết/ Please contact us for more detail via hotline: (+84) 8 15 15 83 83- Email: info@denkomechanical.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay với chúng tôi!