BẠC CHỮ C/ C SHAPE BUSHING

Tên sản phẩm/ Product name: Bạc C/ C Shape Bushing

Vật liệu/ Material: Thép C10/ S10C

Xử lý bề mặt/ Surface treatment: Mạ kẽm Nikel/ PFZnNi coating

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết/ Please contact us for more detail via hotline: (+84) 8 15 15 83 83- Email: info@denkomechanical.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay với chúng tôi!