Gia Công CNC/ CNC Machining

We receive the order & design as request for metal & non-metal parts

Please contact us for more detail via hotline: (+84) 8 15 15 83 83- Email: info@denkomechanical.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay với chúng tôi!